O nas

Dejavnost podjetja Asset-pro d.o.o.

Podjetje Asset-pro d.o.o., je pogodbeni upravnik vseh maloprodajnih in logističnih kapacitet podjetja Merkur trgovina, d.o.o., ter nepremičnin v lasti družb ALOS RE in ALFI RE. Upravljamo tudi objekte v Sloveniji v lasti drugih lastnikov. Zaupanje naročnikov nas obvezuje, da skupaj z lastnimi inženirji, upravljalci in s pogodbenimi podizvajalci, zagotavljamo optimalne pogoje delovanja in vzdrževanja maloprodajnih, logističnih in pisarniških kapacitet, ki so nam zaupane v upravljanje. Z naročniki aktivno sodelujemo pri energetskem menedžmentu in učinkoviti rabi energentov.

Naše delo je:

Upravljanje premoženja :

 • organizacijsko-administrativne naloge,
 • finančne storitve, delitev stroškov
 • izdajanje najemnin v imenu in za račun lastnika
 • prodaja in oddajanje poslovnih prostorov v lasti naročnikov

Vzdrževanje:

 • vzdrževanje tehnične opreme
 • zakonsko periodično vzdrževanje objektov,
 • tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov (Opex, Capex),
 • nadzor in upravljanje naprav na lokacijah preko sistema CNS,
 • organiziranje čiščenja objektov, urejanje okolice…
 • vse dni  – 24/7, OTRS sistem nadzor zahtevkov/ticketing

Ključna strateška usmeritev podjetja Asset-pro d.o.o. je:

 • Asset-pro, d.o.o. je podjetje, ki naročniku vedno ponudi optimalno rešitev storitve upravljanja in vzdrževanja objektov.
 • biti kompetenten, konkurenčen partner, ki izvaja in organizira najboljše upravljavske storitve najemnikom prodajnih centrov, pisarniških in logističnih kapacitet.
 • širiti ponudbo upravljanja na trgu večjih trgovskih objektov na področju Slovenije.

Poslanstvo: Asset-pro je podjetje, ki vedno ponudi stroškovno in časovno optimalno rešitev storitve upravljanja in vzdrževanja objektov.

Vizija: Postati referenčna družba, ki na slovenskem trgu ponuja najbolj optimalno storitev upravljanja kompleksnih objektov.

Vrednote: Podjetnost, odgovornost, poštenost