TC MERKUR MOJSTER KOPER

koper

Obravnavani poslovni kompleks trgovskega centra se nahaja na področju, ki je omejeno na severu z hitro cesto, na jugovzhodu s Šmarsko cesto in na zahodu z Ulico 15. maja. Obravnavana soseska je namenjena poslovni dejavnosti.

V sklopu kompleksa je prodajalna TC Merkur s pripadajočimi nadstrešnicami za skladiščenje in izdajo materialov. Objekt (P+N) je armirano betonski z montažnimi armiranobetonskimi fasadnimi elementi. Konstrukcija nadstrešnic je jeklena s pločevinasto streho in fasado.

Ob prodajalni je tudi starejša stanovanjska hiša, ki je prenovljena in preurejena v poslovni objekt.

Vsi navedeni objekti se nahajajo na površini 8.158 m2 in so opremljeni s komunalno infrastrukturo in med sabo povezani z urejeno zunanjo površino in parkirišči. Uporabnih površin je 2.959 m2.