POSLOVNA STAVBA NAKLO

POSLOVNA STAVBA MERKUR NAKLO   V poslovni stavbi Merkurja v Naklem, Cesta na Okroglo 7 (poslovna cona Naklo), se nahaja še nekaj praznih pisarniških prostorov v lameli II – pritličje.

TC MERKUR PRIMSKOVO

Objekt TC Merkur Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 67, Kranj se nahaja na vzhodnem delu mesta Kranj v trgovski coni ob avtocesti LJ-Jesenice na izvozu Kranj vzhod. Uporabnih površin objekta je 14.391 m2. TC Merkur Primskovo je dvoetažen objekt sestavljen iz AB skeleta in oblečen s Trimo izolacijskimi fasadnimi ploščam. Vizualno…

Type: Centri

TC MERKUR VIČ

Prodajni center Merkur Vič, Gerbičeva 101, Ljubljana s spremljajočo infrastrukturo se nahaja v mestnem predelu Ljubljana – Vič, ob Cesti v mestni log z dostopom preko Tbilisijske ali Gerbičeve ulice na površini 17.869 m2. Uporabnih površin je 7.487 m2. V sklopu TC Vič so naslednji objekti: Prodajno mesto: Objekt prodajalne…

Type: Centri

TC MERKUR MOJSTER KOPER

Obravnavani poslovni kompleks trgovskega centra se nahaja na področju, ki je omejeno na severu z hitro cesto, na jugovzhodu s Šmarsko cesto in na zahodu z Ulico 15. maja. Obravnavana soseska je namenjena poslovni dejavnosti. V sklopu kompleksa je prodajalna TC Merkur s pripadajočimi nadstrešnicami za skladiščenje in izdajo materialov.…

Type: Centri

OBJEKT Pivka na Krasu

Poslovni objekt sestavljen iz objektov A (zgrajen 1980) in B (zgrajen pred več kot 80 leti), ki stojita na pozidanem zemljišču ID znak 2501 4200/18 (339 m2) na naslovu Snežniška c. 2A v Pivki. Objekt ima namembnost neživilske trgovine s skladiščem, skupne uporabne površine 317,50 m2. Dostop do javne ceste…

Type: Lokali

POSLOVNI PROSTOR VELENJE

Nepremičnina se nahaja v Velenju in sicer ob Šaleški cesti, ki povezuje Velenje s Slovenj Gradcem in predstavlja eno izmed glavnih mestnih cest. Poslovni prostori (bivša trgovina Big Bang) se nahajajo v več lastniškem trgovsko poslovnem centru v NC Velenju, Kidričeva 2b, v nadstropju objekta. Objekt je bil zgrajen leta…

Type: Lokali

SKLADIŠČE SLOVENJ GRADEC

Skladiščni objekt je bil zgrajen 2009 na lokaciji Ronkova ul. 35 v Slovenj Gradcu, namenjen je za skladiščenje gradbenega materiala in izdelkov črne metalurgije, pritlična hala višine 6 m, jeklena konstrukcija, fasada – sendvič elementi trimo, elektrika, neogrevano. Površina zemljišča je 9.070 m², uporabnih površin je 1.246 m².