TC MERKUR VIČ

vič

Prodajni center Merkur Vič, Gerbičeva 101, Ljubljana s spremljajočo infrastrukturo se nahaja v mestnem predelu Ljubljana – Vič, ob Cesti v mestni log z dostopom preko Tbilisijske ali Gerbičeve ulice na površini 17.869 m2. Uporabnih površin je 7.487 m2.

V sklopu TC Vič so naslednji objekti:

Prodajno mesto: Objekt prodajalne (P+N) je zgrajen leta 1968 in temeljito adaptiran leta 1998. Nosilna konstrukcija je montažna AB, fasada in streha pa je iz trapezne pločevine.

Nadstrešnica: Jeklena nadstrešnica na južni strani prodajalne je bila postavljena leta 1998 in služi kot prevzemno skladišče za izdajo blaga. Kritina je valovita pločevina.

Skladišče in skladiščna hala IGO: Ob prodajalni z nadstrešnico je na južni strani tudi skladišče. Objekt je fizično ločen od prodajalne z notranjo krožno cesto. Objekt (P+Medetaža) je AB konstrukcija s pločevinasto streho in fasado. Objekt je ogrevan.