OBJEKT Pivka na Krasu

Poslovni objekt sestavljen iz objektov A (zgrajen 1980) in B (zgrajen pred več kot 80 leti), ki stojita na pozidanem zemljišču ID znak 2501 4200/18 (339 m2) na naslovu Snežniška c. 2A v Pivki.

Objekt ima namembnost neživilske trgovine s skladiščem, skupne uporabne površine 317,50 m2. Dostop do javne ceste urejen po parceli v solasti z Občino Pivka.

Poslovni objekt je oddan v najem za določen čas, obnovljena infrastruktura: priklop na elektro omrežje, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo. Ima urejeno lokalno centralno ogrevanje.