SKLADIŠČE SLOVENJ GRADEC

slogradecSkladiščni objekt je bil zgrajen 2009 na lokaciji Ronkova ul. 35 v Slovenj Gradcu, namenjen je za skladiščenje gradbenega materiala in izdelkov črne metalurgije, pritlična hala višine 6 m, jeklena konstrukcija, fasada – sendvič elementi trimo, elektrika, neogrevano. Površina zemljišča je 9.070 m², uporabnih površin je 1.246 m².